Novinky | InNET | VŠB-TUO | home

 

 

 

Vítejte na domovských stránkách Institutu environmentálního inženýrství. Institut vznikl z iniciativy některých jeho pozdějších pracovníků 1. října 1990, přičemž první pracoviště mělo do 14. října 1994 název Katedra ekologie, později Katedra ochrany životního prostředí HGF. Následně od 15. října 1994 bylo přejmenováno na Institut environmentálního inženýrství, který vznikl na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava sloučením Katedry ochrany životního prostředí a Katedry úpravnictví. Tento název nese institut dosud.

Institut environmentálního inženýrství poskytuje vzdělávání ve vybraných technických, ekonomických a přírodovědných oborech. Jednotlivé studijní programy jsou realizovány na bakalářské, inženýrské a doktorské úrovni v prezenční a kombinované formě. Výuka probíhá v Ostravě a Mostě.

Teoretická výuka je doplněna mnoha exkurzemi a terénními cvičeními.

Studenti mohou studovat i v zahraničí v rámci mobilit VŠB-TUO.

Studenti Institutu environmentálního inženýrství úspěšně reprezentují fakultu a univerzitu na domácích i zahraničních konferencích a soutěžích. Každoročně zaujímají přední místa ve fakultním i mezinárodním kole SVOČ, na mezinárodní Konferenci mladých výzkumníků v St. Petersburgu, v celostátní soutěži dr. Radslava Kinského o nejlepší diplomovou práci v oblasti ŽP apod.

 

 

 

 

 

doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.

vedoucí Institutu environmentálního inženýrství

 

 

 

← podej si přihlášku nově můžeš získat stipendium

               

při potížích kontaktuj studijní oddělení